Rusztowanie i obowiązki kierownika budowy

Każdy kierownik budowy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że praca na rusztowaniach jest zaliczana do prac, które są szczególnie niebezpieczne. Musi także wiedzieć, że pracowników oraz jego samego obowiązują szczególne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Rusztowania aluminiowe – do czego wykorzystujemy?

Rusztowania aluminiowe są oczywiście konstrukcjami, które mają charakter tymczasowy. Jednak tak naprawdę stanowią one bardzo ważny element w całej budowie. Nie można o tym zapominać i nie można lekceważyć takich obiektów.rusztowania aluminiowe Rusztowanie to zazwyczaj miejsce pracy dla naprawdę sporej rzeszy osób. Będą na nich pracować zarówno monterzy jak i malarze. Liczba śmiertelnych wypadków na rusztowaniach jest naprawdę ogromna. Wpływ na to ma sporo czynników. Jedną z przyczyn jest to, że ludzie tak naprawdę nie przywiązują dużej uwagi do montażu rusztowań. Uważają, że skoro są to tylko i wyłącznie obiekty tymczasowe to nie muszą się do tego przykładać. Wówczas może dochodzić do różnego rodzaju nieprawidłowości w montażu oraz niedociągnięć. Niedociągnięcia te mogą kosztować czyjeś życie. Bardzo często do wypadków dochodzi także dlatego, że rusztowanie montowała osoba, która tak naprawdę nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, jak powinno się to robić. Nie ma takowego systemu oraz przepisów, które jasno określałyby sposób oraz kompetencje osób, które mogą montować rusztowania. Wiedzy tej tak naprawdę nie zdobędzie się ani w szkole średniej ani na studiach wyższych. Wykładowcy tego nie uczą, a jest to naprawdę bardzo ważna umiejętność. Trzeba także zdawać sobie sprawę z tego, że każde rusztowanie powinno być odebrane przez specjalistów. Państwowa Inspekcja Pracy szacuje, że nawet połowa rusztowań nie była sprawdzana przed użytkowaniem. Kierownik budowy jest zobowiązany do tego, aby kierować budową, zapewnić odpowiednie zabezpieczenie oraz ogrodzenie terenu budowy, sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także kierować budową w sposób, który w każdym calu będzie zgodny z projektem oraz pozwoleniem na budowę, a także z obowiązującymi w naszym kraju przepisami. Do jego zadań będzie należało także wstrzymanie robót gdy stwierdzone zostanie jakieś zagrożenie.