Nasza wyszkolona kadra managerów

Zakład pracy w którym pracuje cieszył się wielką popularnością. Zajmowaliśmy się projektowaniem gier komputerowych oraz oprogramowań dla firm. Musiałem przyznać, że szło nam na prawdę dobrze. Jednak wszystko zależało od decyzji podejmowanych na samej górze.

Widziałem efekty szkoleń w firmie 

szkolenia dla managerówNasza kadra często była wysyłana na szkolenia aby uczyć się nowych umiejętności. W dodatku na takie spotkania była masa chętnych, ponieważ były organizowane przez prawdziwych specjalistów. To powodowało, że działanie naszej organizacji było bardziej precyzyjne, a każdy pracownik znał cel i kierował się zasadami obowiązującymi w firmie. To wszystko zostało wyniesione z licznych kursów oferowanych przez prawdziwe szkolenia dla managerów. One odbywały się cyklicznie co jakiś czas i były świetnie zorganizowane. Doświadczone osoby w zarządzaniu pochodzące z różnych środowisk. Takie wymieszanie czasami stanowiło cenną lekcję dla wszystkich pracowników. Osoby, które prowadziły profesjonalne szkolenia dla managerów zapraszały czasami wszystkich na spotkania. Ja jako pracownik niższego szczebla również czasami byłem ciekawy wiedzy jaka płynie z doświadczenia moich starszych kolegów. Był to moment w którym ujawniano dla wszystkich tajniki skutecznego zarządzania. Dzięki temu nasza kadra kierownicza z roku na rok zdobywała coraz większe efekty.

Ja również zauważyłem jak bardzo zmieniło się podejście do zwykłych pracowników, a stosunki stawały się bardziej przyjacielskie niż oficjalne. Nasza firma objęła pewien tok działania i ściśle trzymała się raz objętych reguł. Dla mnie było to pozytywne zjawisko i uważałem, że takie szkolenia są bardzo potrzebne, ponieważ zwiększało to motywację każdego członka zespołu, a gry które były projektowane zyskiwały coraz większe uznanie.