Zakłady przemysłowe

Konsekwencje rewolucji przemysłowej

Z pewnością każdy z nas słyszał o rewolucji przemysłowej i uczył się o niej na historii w szkole. Jednakże biorąc pod uwagę to, że historia w szkole przeważnie jest nudna lub nauczyciele nie zdążą przejść przez cały podręcznik i grzęzną gdzieś w okresie wojen napoleońskich to warto o rewolucji przemysłowej opowiedzieć nieco więcej, gdyż ten proces zapoczątkował ogromne zmiany i to w dużej mierze dzięki temu nasz świat technologicznie jest tak zaawansowany.

Kiedy wprowadzono dozowniki grawimetryczne do użytku?

Zakłady przemysłoweRewolucja przemysłowa rozpoczęła się w osiemnastym wieku na terenie dzisiejszej Wielkiej Brytanii. Mimo, że państwa takie jak Anglia, Szkocja czy Walia były w tamtym czasie krajami najbogatszymi i najbardziej nowoczesnymi to jednak gospodarka oparta głównie na rolnictwie i rzemieślnictwie w pewnym momencie przestała wystarczać. Konsekwencją tego było przekształcenie jej w gospodarkę przemysłową opartą w dużej mierze na ogromnych fabrykach zatrudniających często setki ludzi. Rewolucja przemysłowa odkąd się zaczęła to tak naprawdę nigdy się nie zakończyła gdyż można bez kozery stwierdzić, że trwa ona do dzisiaj. Możemy jedynie wyróżnić jej poszczególne etapy. Historycy najczęściej dzielą okres rewolucji przemysłowej na trzy etapy nazywając je kolejna pierwszą rewolucją przemysłową, drugą rewolucją przemysłową oraz trzecią rewolucją przemysłową. Ta pierwsza trwała mniej więcej od osiemnastego do dziewiętnastego wieku, Druga rewolucja datowana jest najczęściej na drugą połowę dziewiętnastego wieku i trwała do początkowych lat wieku dwudziestego, a trzecia rewolucja przemysłowa rozpoczęła się od okresu po drugiej wojnie światowej i tak naprawdę trwa do dzisiaj. Każda rewolucja przemysłowa przyniosła naprawdę przełomowe wynalazki, jednak urządzenia takie jak dozowniki grawimetryczne wprowadzono stosunkowo niedawno. Pierwsza rewolucja znacznie rozbudowała przede wszystkim rolnictwo oraz przemysł włókienniczy. Druga rewolucja przemysłowa to wynalazki przede wszystkim takie jak chociażby samolot, samochód, parostatki.

Trzecia rewolucja przyniosła przede wszystkim rozwój wynalazków wynalezionych wcześniej. Do fabryk trafiły chociażby regulatory gorących kanałowy, suszarka granulatu, dozowniki barwnika i dozowniki grawimetryczne. Powstał również internet oraz telewizja i szereg innych wynalazków z których korzystamy do dzisiaj w ich rozbudowanej formie z poprzednich rewolucji.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *