Wycinka drzew pozbawia nas tlenu

 

Gdyby na naszej planecie zabrakło drzew, istoty ludzkie utraciły by źródło tlenu. Tlenu, który jest nam niezbędny do funkcjonowania. Bez niego niemożliwe jest wszelkie życie.

Zmiany w prawie umożliwiły masową wycinkę

Sprzedaż drewna kominkowego RybnikW ostatnim czasie, na skutek zmian prawnych przeprowadzonych przez polski rząd, umożliwiono wielu niezależnym podmiotom wycinkę drzew. Do czasu wprowadzenia zmian taka możliwość istniała wyłącznie po uzyskaniu wielu zgód urzędowych, których uzyskanie nie było prostym procesem. Jak łatwo można wywnioskować, otwarta furtka prawna rozpoczęła proces licznej wycinki drzew zarówno na terenie śląska jak i całego kraju. Zaistniała sytuacja zaniepokoiła wszystkich aktywistów Greenpeace, ze względu na pozbawienie wielu zwierząt środowiska ich życia. Postępująca urbanizacja oraz tworzenie nowych miejsc pracy, wymaga określonej przestrzeni. Zapewnia im ją wycinka drzew. Niepokojącym jest to, że w naszym kraju nie funkcjonuje polityka umożliwiająca rekompensację istniejących braków. Dlaczego nikt nie sadzi nowych drzew (chociażby w innym miejscu)? Z taką ilością usuwanych drzew rocznie, sami pozbawiamy się dostępu do niezbędnego nam tlenu. Idąc dalej tym tokiem rozumowania, dokonywana przez nas wycinka drzew w wielu środowiskach może być interpretowana jako podpisywanie wyroku śmierci.

Z jednej strony, wszelaki rozwój i zmiany zawsze odbijają się kosztem czegoś. Trudno wyobrazić sobie wybudowanie nowej hali produkcyjnej, oferujących dla bezrobotnych wiele nowych miejsc pracy, bez zaoferowania miejsca na powstanie tejże hali. Powierzchnia ziemska jest ograniczona i niestety, nie jesteśmy w stanie jej rozciągnąć tak aby ją powiększyć. Zatem powstawanie nowych konstrukcji co raz częściej wiązać się będzie z usuwaniem tego, co znajduje się na niezagospodarowanym terenie.