projektowanie ogrodów

Jak przeprowadzane jest projektowanie terenów zielonych w mieście?

Żadna ustawa nie określa dokładnych wytycznych określających to, kto może zająć się projektowaniem terenów zielonych w mieście, poza terenami zabytkowymi. Kiedyś ludzie zajmowali się jedynie projektowaniem oraz gospodarowaniem terenów wokół swoich domów i blokowisk. Dzisiaj zaczęto zwracać większą uwagę na to, aby i tereny należące do miasta, a użytkowane przez wszystkich mieszkańców również wyglądały ładnie i estetycznie.

projektowanie ogrodówJest to nie tylko wizytówka nas, – jako mieszkańców, ale również naszej dbałości o ogólny obraz miasta w oczach osób przyjezdnych. Dziś każdy może zająć się projektowaniem – ilość dostępnej na ten temat fachowej literatury oraz często doświadczenie w planowaniu i pielęgnacji ogródków przydomowych powoduje, że osoby, dla których projektowanie terenów zielonych nie mówi nic, tworzą piękne, godne podziwu projekty. Jest kilka najważniejszych zasad i wytycznych, do których zawsze należy się stosować. Po pierwsze dostosować projekt do rodzaju obiektu oraz funkcji, jaki on pełni. Zupełnie inaczej wygląda projekt zieleni pełniącej funkcje dekoracyjne, zupełnie inaczej w pobliżu domów wielorodzinnych oraz blokowisk, a jeszcze inaczej w pobliżu ulic, chodników, itp. Przede wszystkim powinna pełnić funkcję ochrony przed spalinami oraz hałasem. Kolejna ważna zasada to znajomość warunków lokalnych, tzn. dokładne umiejscowienie obiektu, otoczenie, czynniki ekologiczne, istniejąca już szata roślinna oraz wykorzystanie obecnego już drzewostanu. Ważne jest również to, aby od początku współpracować z architektami oraz projektantami branżowymi. Dzięki temu projekt zieleni może zostać od razu wkomponowany do całości inwestycji. Stosowane również muszą być odpowiednie, rodzime rośliny, które są w stanie rosnąć w danych warunkach.

Projektując tereny zielone warto, więc przede wszystkim unikać najważniejszych błędów, takich jak stosowanie nieodpowiednich roślin, zbytnie przeładowanie różnorodnością gatunków, zagęszczenie oraz rozrzedzenie, a także ograniczenie widoczności. Sam projekt nie kończy się w momencie wykonania go. Należy pamiętać również o tym, aby odpowiednio dbać o te tereny, aby były piękne i cieszyły oko wszystkich mieszkańców przez wiele lat.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://www.astrini-design.pl