Budowa i zastosowania obiektów modułowych

Budynki lub domy modułowe to budynki powstałe z sekcji prefabrykatów, lub domy składające się z kilku sekcji zwanych modułami. „Modułowa” konstrukcja różni się od innych metodami budowy. Sekcje modułów są zbudowane w odpowiednim miejscu (czasami zdalnie), a następnie dostarczane do miejsca przeznaczenia.

Budowa obiektów modułowych przebiega według specjalnych zasad

obiekty modułoweKompletna konstrukcja prefabrykatów jest wykonana na miejscu. Prefabrykowane sekcje są czasami podnoszone i umieszczane na ścianach piwnicy za pomocą dźwigu, sekcje prefabrykowane są umieszczane na fundamencie i łączą się, tworząc pojedynczy budynek. Moduły można układać obok siebie łącząc je na końcu lub mogą być ułożone w stos, umożliwiając rozmaite konfiguracje i style w układzie budynku; obiekty modułowe, zwane także domami prefabrykowanymi lub domami o precyzyjnych konstrukcjach, są budowane przy zachowaniu tych samych lub wyższych standardów budynków, co typowe domy. Metoda konstrukcji budynku zwana jest trwałą konstrukcją modułową. Domy modularne są zbudowane tak samo i uważane za takie, jak dom zbudowany tradycyjnymi metodami. Materiał do budowy domów jednorodnych i modułowych jest taki sam. Dom modułowy nie jest domem dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.  Trzeba wspomnieć, że budynki modułowe  są one zazwyczaj transportowane do ich miejsca za pomocą płaskich ciężarówek i co za tym idzie są konstruowane w taki sposób, aby ułatwić transport na miejsce przeznaczenia.

Ponadto budynki modułowe muszą odpowiadać wszystkim lokalnym kodeksom budowlanym. Budynki modułowe mogą służyć celom zarówno krótko jak i długoterminowym. Mogą służyć jako budynki mieszkalne cywilne i wojskowe oraz obiekty przemysłowe. Budynki modułowe są stosowane na obszarach oddalonych i wiejskich, gdzie konwencjonalna konstrukcja może nie być możliwa do zastosowania.