Zakup dobrego analizatora

 

Podczas planowania inwestycji oraz modernizacji linii technologicznych w zakładach produkcyjnych należy zebrać szczegółowe informacje. Pozwolą one na podjęcie odpowiednich działań, które dadzą najlepsze możliwe efekty. Bardzo ważnym zagadnieniem jest kontrola jakości energii elektrycznej, która zasila maszyny oraz urządzenia. To właśnie od niej w dużej mierze zależy poprawność ich funkcjonowania oraz wydajność czy sprawność.

Analiza parametrów elektrycznych

analizator sieciSłaba jakość energii elektrycznej może bowiem prowadzić do zaników, zapadów czy wahań napięcia. To z kolei może powodować nieprawidłową pracę maszyn. Jest to jedynie jeden z parametrów określających jakość energii. Właśnie dlatego w zakładach przemysłowych często stosuje się urządzenia takie jak analizator sieci, które umożliwiają pomiar wielu wielkości elektrycznych w czasie rzeczywistym. Oprócz wcześniej wspomnianego napięcia można również mierzyć natężenie prądu, pobór mocy, współczynnik mocy czy zawartość harmonicznych w prądzie i napięciu. Wybierając odpowiedni miernik należy zwrócić uwagę na to czy potrzebna jest odmiana jednofazowa czy trójfazowa. Ta druga sprawdza się dobrze w większych zakładach, gdzie do sieci podłączane są maszyny i urządzenia o dużych mocach. Podczas wyboru warto zwrócić również uwagę na właściwości samego miernika takie jak chociażby: klasa, możliwość współpracy z przekładnikami prądowymi czy wbudowane interfejsy komunikacyjne.

Wszystkie te parametry mają znaczący wpływ na funkcjonalność. Jak widać w przemyśle stosowane są obecnie rozwiązania umożliwiające kontrolę oraz analizę poszczególnych procesów. Odpowiednie wnioski pozwalają poczynić działania mające na celu poprawę obecnej sytuacji. To często skutkuje obniżeniem zapotrzebowania na energię oraz co za tym idzie również kosztów związanych z jej zakupem. Jak widać warto inwestować w nowoczesne sprzęty pomiarowe.