Rejestracja przedsiębiorstwa w formie spółki

Coraz większa liczba przedsiębiorców decyduje się na założenie działalności gospodarczej w formie spółki. Nic w tym dziwnego, ponieważ daje to wiele korzyści. Jedną z nich są jasno wprowadzone do przepisów prawnych zasady rejestracji spółek.

Założenie spółki

rejestracja spółekAby spółka mogła legalnie funkcjonować, musi zostać zarejestrowana w odpowiednim organie prawnym. Aby dowiedzieć się, jak wygląda cała procedura należy zajrzeć do kodeksu spółek handlowych. W Polsce rejestracja spółek wymaga poświęcenia czasu i specjalistycznej wiedzy. Rejestracja spółki z o.o. może zostać przeprowadzona w sposób uproszczony, dzięki czemu jest to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Uproszczenie pozwala uniknąć konieczności zachowania formy aktu notarialnego. Aby zarejestrować spółkę wymagane jest podanie podstawowych danych, do których należą: nazwa spółki, adres siedziby spółki, sąd rejonowy według siedziby spółki, listę członków organów i wspólników. Należy załatwić szereg dokumentów, bez których założenie działalności nie będzie możliwe. Rejestracja spółki następuje w kilku organach min. w Krajowym Rejestrze Sądowym, w Urzędzie Skarbowym, w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Głównym Urzędzie Statystycznym. W pierwszym przypadku chodzi o stworzenie listy takich spółek. W drugim przypadku chodzi o nadanie numeru NIP, zaś w kolejnym o możliwość uzyskania stosownych ubezpieczeń. Spółka musi również posiadać numer REGON. Bez tych elementów rejestracja spółek nie będzie możliwa.

Każda osoba fizyczna może założyć własną spółkę. Najpierw jednak trzeba stworzyć odpowiedni biznesplan i zastanowić się nad rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej. Ostatnim etapem jest zarejestrowanie spółki we wszystkich koniecznych urzędach.