Place zabaw dla dzieci

Każdy w miarę możliwości stara się zapewnić swoim pociechom warunki do możliwie jak najlepszego rozwoju. Rozwój dziecka następuje zarówno poprzez edukację (rozwój intelektualny) jak i przez aktywność ruchową (rozwój fizyczny). Nieodpowiedni nacisk, na którąkolwiek z form rozwoju, może mieć bardzo negatywne skutki dla przyszłości dziecka

Place zabaw odpowiedzią na komputery

producent placy zabawW dobie komputerów i internetu, coraz więcej dzieci zmaga z problemem otyłości. Bardzo słaba kondycja fizyczna, przyczynia się również do nieprawidłowego rozwoju organizmu dziecka. Jak twierdzi producent placy zabaw, dostęp do tego typu miejsc, powinno posiadać każde dziecko, ponieważ tylko dzięki temu istnieje szansa na wychowanie zdrowego społeczeństwa. Jeżeli dziecko pójdzie na plac zabaw, spotykając tam rówieśników i korzystając z rozmaitych przyrządów do zabawy, istnieje szansa iż uzna to za bardziej atrakcyjne niż spędzanie czasu przed komputerem. Zabawa wiąże się w tym wypadku z aktywnością fizyczną na świeżym powietrzu, co jest niezwykle ważne dla prawidłowego rozwoju naszego dziecka. Dzieci, które przebywają się na świeżym powietrzu i w jakiś sposób sa aktywne fizyczne, są zdecydowanie bardziej odporne na różnego rodzaju infekcje. Według badań są również zdecydowanie bardziej pojętne. Świeże powietrze pozytywnie wpływa na wydajność mózgu a co za tym idzie na zdolność do przyswajania wiedzy. Dzieci, które bawią się na placach zabaw, osiągają więc zdecydowanie lepsze wyniki edukcyjne, niż ich rówieśnicy, którzy spędają całość czasu przed komputerem

Plac zabaw powinien być obowiązkowym elementem wyposażenia każdej dzielnicy i każdego osiedla. Wielu rodzicach decyduje się również na zakup placu zabaw do własnego ogrodu. Wszystko w celu walki ze zbyt dużą ilością czasu, jaką dzieci spędają przed komputerem