Męskie sprawy.

Wśród mężczyzn jednym z najczęściej występujących problemów seksualnych są zaburzenia wzwodu, najczęściej wywoływane przez zaburzenia organiczne.

Zaburzenia takie polegają na na niezdolności bądź też połowicznej zdolności do osiągnięcia erekcji, a następnie niemożliwości utrzymania erekcji wystarczające aby odbyć satysfakcjonujący nas stosunek płciowy. Według danych statystycznych dolegliwości takie dotykają około stu milionów mężczyzn na całym świecie. Szacuje się także, iż liczba ta będzie stale wzrastać i przed rokiem 2030 będzie ona już wynosić ponad trzysta milionów mężczyzn.

Problem ten często dotyka ludzi w średnim i starszym wieku. Badania prowadzone przez amerykańskich lekarzy wykazały, że ponad połowa mężczyzn między czterdziestym a sześćdziesiątym piątym rokiem życia ma problem z osiągnięciem erekcji. Jeśli chodzi o realia polskie odzwierciedlają one średnią światową. Już ludzie w bardzo młodym wieku , bo mieszczący się w przedziale od dwudziestego do dwudziestego piątego roku życia mają problemy z osiąganiem erekcji. Liczba dotkniętych zaburzeniami w tym przedziale wiekowym szacowana jest na około dwa procent mężczyzn mieszkających w Polsce. Ilość dotkniętych zaburzeniami erekcji wzrasta znacznie z wiekiem. W grupie mężczyzn po czterdziestym roku życia już aż jedna trzecia z nich przyznaje się do tego, że nie osiąga pełnej erekcji. W wypadku osób starszych, to jest po sześćdziesiątym roku życia liczy te są jeszcze więcej i wynoszą ponad sześćdziesiąt procent badanych.

Jako, że często jest to problem wstydliwy dla mężczyzn nie decydują się oni na wizytę u lekarza. W wielu przypadkach wystarczy zażywać suplement diety. Może on rozwiązać wszelkie problemy z osiąganiem erekcji.

Nie warto pozostawiać tej sytuacji samej sobie , gdyż nie rozwiąże się ona samoistnie. Tymczasem, przejście się do apteki i zakupienie odpowiedniego środka (np. suplement Permen king), znacząco podniesie jakość naszego życia seksualnego, a co za tym idzie wzrośnie dobre samopoczucie mężczyzn jak i ich partnerek.