Kiedy wymagane są ogrodzenia tymczasowe?

Krajobraz miast jest zdominowany przez różnego rodzaju budowy. Każdy teren budowy lub głębokich wykopów musi być ogrodzony ze względów publicznego bezpieczeństwa. Dzięki ogrodzeniom tymczasowym można uniknąć niepotrzebnych wypadków, ochronić kosztowne mienie oraz zasłonić to, co psuje estetykę miejsca publicznego, czyli wykopy i sterty materiałów budowlanych.

Teren budowy musi być ogrodzony w sposób uniemożliwiający wejście osobom nieupoważnionym. Ogrodzenie nie może stanowić zagrożenia dla okolicznych mieszkańców, a jego wysokość powinna sięgać minimum 1, 5 metra. Jeśli ogrodzenie terenu budowy lub nie jest możliwe, należy oznakować granice terenu przy pomocy tablic ostrzegawczych. Powinno zapewnić się stały nadzór nad terenem budowy, czyli, np.: wynająć agencję ochrony. Ogrodzenie tymczasowe powinno być uzupełnione o odpowiednie bramy, a także kołowroty i urządzenia umożliwiające kontrolę przepływu osób. Ogrodzenie budowy musi być trwałe, łatwe w montażu i demontażu, powinno wyglądać estetycznie. Trwałość oznacza, że ogrodzenie jest odporne na korozję, nawet przy długim okresie magazynowania. Mieszkańcy terenów graniczących z budową nie chcą mieć brzydkiego widoku z okna i wolą, aby ogrodzenie budowy wyglądało estetycznie. Uważają, że estetyka ogrodzenia jest wizytówką firmy budowlanej lub remontowej. Często ogrodzenia tymczasowe stosuje się dla wyznaczenia terenu imprezy masowej – koncertu, czy festynu. Najważniejsze jest to, aby ogrodzenie tymczasowe gwarantowało wysoki stopień zabezpieczenia terenu przed wtargnięciem intruzów, kradzieżą znajdującego się na nim mienia, aktami wandalizmu, czy nieszczęśliwymi wypadkami.

Ogrodzenia tymczasowe stają się czasami dodatkowymi banerami reklamowymi, miejscami do umieszczania ogłoszeń. Najlepsze i najtrwalsze są ogrodzenia, w których rama zgrzewana z rur ocynkowanych. Producenci oferują ogrodzenia tymczasowe w różnych kolorach. W większości przypadków barwy można dopasować do kolorów firmowych wykonawcy robót budowlanych lub inwestora.