Jakie atesty muszą posiadać barierki drogowe?

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że nawet na pozór zwykłe barierki drogowe, aby zostały dopuszczone do użytku muszą posiadać odpowiednie atesty. Wytyczne regulowane są ustawą z dnia trzeciego lutego 2014 (poprzednio obowiązywała wersja z roku 2010) opublikowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt przygotowywali światowej sławy eksperci: prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgoda i dr inż. Paweł Dziewulski z Wojskowej Akademii Technicznej, prof. dr hab. inż. Witold Wołowicki z Politechniki Poznańskiej, dr hab. inż. Marek Pietrzakowski z Politechniki Warszawskiej oraz projektant mgr inż. Andrzej Gumuła. Dzięki temu są one przygotowane na światowym poziomie oraz bardzo uniwersalne.

Według ustawy systemy powstrzymujące pojazd to ostateczność. Zanim zostaną ustawione przy drodze, należy najpierw zlikwidować lub usunąć przeszkodę znajdującą się zbyt blisko jezdni, spróbować zmienić projekt drogi tak, aby droga przebiegała zupełnie inaczej w stosunku to obszaru zagrożonego, następnie przebudować i zmienić zagrożenie w bezpieczny obiekt sąsiadujący z drogą. Jeśli zastosowanie podanych wytycznych nie jest możliwe, należy zastosować barierki ochronne, poduszki zderzeniowe lub terminal. Dokładne przestrzeganie wytycznych jest bardzo ważne, ponieważ zastosowane ewentualnie barierki ochronne powinny zawierać w sobie takie parametry, aby podczas ewentualnego uderzenia w nie, dawały ludziom największe szanse przeżycia. Należy dobrze zastanowić się, czy istnieje potrzeba ich stosowania, gdzie dokładnie mają być umiejscowione oraz jak dokładnie mają funkcjonować (przy zewnętrznej krawędzi jezdni, na pasach dzielących oraz na drogowych obiektach inżynierskich). Projektując barierki drogowe trzeba przede wszystkim uzyskać aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odnowioną w 2002 roku dokumentem nr AT/2002-04-0075.

Firmy, które zaprojektowały takowe barierki muszą również starać się o przyznanie różnych certyfikatów oraz spełnić normy przewidziane przez polskie prawo według materiałów, z których zostały wykonane, m.in. jeśli są to gięte na zimno kształtowniki powinny posiadać certyfikaty: PN-76/H-93461 i PN-73/H-93460, natomiast jeśli profile gorącowalcowane – IPE, według PN-81/H84020, nadawane na przykład przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego.