Dokładny raport z ekspertyzy

 

Na rynku obserwowane jest duże zapotrzebowanie na różnego rodzaju nieruchomości. Dotyczy to zarówno obiektów prywatnych jak i również przemysłowych. Niezależnie od przeznaczenia każdy budynek musi być bezpieczny dla osób przebywających na jego terenie. Szczególnie newralgiczne są obiekty, w którym jednocześnie przebywać może wiele osób. Są to między innymi kina, teatry czy galerie handlowe. 

Kto sporządza ekspertyzy zabezpieczeń przeciwpożarowych?

dokładna ekspertyza ppożW takim przypadku wystąpienie sytuacji niepożądanej takiej jak chociażby ogień może być dużym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. Ogień dodatkowo może powodować nieodwracalne straty materialne. W związku z tym w prawie zawarte są zapisy, które jasno określają w jakich obiektach mają być wdrożone dodatkowe systemy ochrony. Przepisy te są aktualizowane w zależności od rozwoju technologicznego oraz wzrostu stanu wiedzy na dany temat. W związku z tym zarządcy muszą dostosować obiekt do aktualnych wymogów. W tym celu zlecana jest dokładna ekspertyza ppoż, którą wykonują osoby posiadające niezbędne kompetencje, doświadczenie oraz uprawnienia. Żeby przeprowadzić audyt należy ocenić stan obecny obiektu oraz zgodność wszystkich środków ochrony z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia uchybień rzeczoznawca opisuje dokładnie ten fakt wraz z powołaniem na odpowiednie zapisy. Co więcej może on rekomendować rozwiązania, które mają na celu dostosowanie wszelkich instalacji do wymogów prawnych.

Często jest to modernizacja pewnych elementów systemu. Na rynku regularnie pojawiają się bowiem nowe rozwiązania, które mają większą skuteczność w warunkach wystąpienia zagrożenia. Przykładem mogą być chociażby sygnalizatory alarmowe. Do tej pory wykorzystywane były głównie ich akustyczne odmiany. Obecnie stosuje się zarówno głosowe jak i akustyczno-optyczne. Znacznie zwiększa to skuteczność alarmowania, a co za tym idzie również bezpieczeństwo.