Czym zajmuje się Transportowy Dozór Techniczny?

Obecnie przepisy prawa regulują to, kto i w jaki sposób może korzystać z urządzeń, które mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia i mienia ludzi. Aby to robić, trzeba posiadać odpowiednie uprawnienia, których wydawaniem zajmuje się organ państwowy. Przeprowadza on też kontrole techniczne takiego sprzętu.

Transportowy Dozór Techniczny przeprowadzi niezbędne badanie maszyn

tdt badania techniczneOrganem, który jest uprawniony do wydawania zezwoleń oraz nadzoru nad korzystaniem ze sprzętu technicznego, który możne stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi lub istnienia mienia jest Transportowy Dozór Techniczny. Zajmuje się on między innymi sprawdzaniem ,czy tego typu sprzęt eksploatowany jest prawidłowo oraz czy nie posiada wad konstrukcyjnych. Przeprowadzone przez TDT badania techniczne są podstawą do wydania odpowiedniego zezwolenia na użytkowanie sprzętu. Bez takiego zezwolenia firmie, czy to krajowej, czy zagranicznej, nie wolno wykorzystywać sprzętu, który mógłby na przykład przewozić materiały niebezpieczne. Tak więc pracownicy TDT muszą kontrolować na przykład stan taborów kolejowych, które przewożą różnego rodzaju niebezpieczne ciecze, na przykład paliwa do pojazdów. Podczas badań technicznych okazuje się, w jakim stanie znajdują się urządzenia oraz czy były one prawidłowo serwisowane. Takie kontrole mogą wykryć wiele poważnych nieprawidłowości.

Warto wiedzieć, że inspektorzy TDT zajmują się nie tylko badaniem technicznym pojazdów. Sprawdzają oni kwalifikacje osób, które chcą zajmować się zarówno obsługą takich urządzeń, jak i ich serwisowaniem lub naprawianiem. Wszystkie takie czynności muszą być prowadzone według ściśle określonych procedur, aby zachować niezbędny poziom bezpieczeństwa ludzi, którzy mogą znajdować się w pobliżu takich urządzeń.